Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

Společnost ESYST s.r.o. se sídlem: Vídeňská 101/119, PSČ 619 00, Brno, IČO: 283 45 215, provozovatel internetového obchodu www.luxprim.cz (dále jen ,,Správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platným zákonným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,Nařízení“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tímto dokumentem o ochraně a zpracování osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem s nimi dále nakládáme.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ve smyslu výše uvedeného Nařízení zpracováváme následující údaje, které nám sami poskytnete:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • IP adresa

Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa jsou údaje, které jsou v objednávkovém procesu na stránkách našeho e-shopu označeny hvězdičkou jako povinné a bez nich bychom vám nemohli správně vyřídit, potvrdit a doručit vaši objednávku, případně vás kontaktovat a komunikovat s vámi ohledně objednávky. Tyto údaje budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a uzavření a plnění smlouvy. Dále je zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu a za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění obrany práv a povinností smluvních stran.

Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem zkvalitnění našich služeb, kam spadá v první řadě zpracování vaší objednávky. Pokud vyplníte žádost o upozornění na dostupnost zboží, zpracováváme vaše údaje na základě vámi uděleného souhlasu. V případě zákaznické podpory a servisu, kdy navštívíte naše webové stránky, zpracováváme vaši IP adresu, stejně tak můžeme sledovat datum a čas vaší aktivity v našem internetovém obchodě, i odkazy, na které klikáte a informace o zboží, které si prohlížíte. Tyto údaje jsou však pro vaše bezpečí anonymizované, tedy je nedokážeme přiřadit ke konkrétní osobě.

 V rámci našich marketingových aktivit vám mohou být na emailovou adresu zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze zboží obdobného tomu, jaké jste si koupili, či služeb, a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailovou adresu budeme za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami.

Zpracováváme také cookies z internetových stránek provozovaných naší společností ESYST.

Co jsou soubory cookies:

Soubory cookies jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

Soubory cookies tak pomáhají např.:

 • ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
 • při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
 • při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku Vašim požadavkům;
 • při zapamatování ověření věku.

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používáme krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

 Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:

 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu
 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají

 Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.
   

Jak odmítnout používání souborů cookie:

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Chrome Firefox Internet Explorer Android

II. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo vašeho souhlasu.

Do této skupiny spadají dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou:

 • PPL, Zásilkovna.cz
 • poskytovatel softwaru webProgress, s.r.o.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování Správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

III. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále podobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Emailovou adresu uchováváme po dobu 3 let.

 IV. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů dle Nařízení máte právo:

 • kdykoliv po nás požadovat informaci, jaké vaše údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, který se ale nedotkne údajů, které musíme ze zákona uchovávat (faktury a dobropisy)
 • pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení)

 V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Informací nás neváhejte kontaktovat na:

Adrese: Heršpická 1009/11, 639 00 Brno, Štýřice

Telefonním čísle: +420 774 734 572

Emailu: info@luxprim.cz

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.