Využijte služby měření intenzity osvětlení

Osvětlení kanceláří podle hygienických norem

Světlo je zásadní faktor, který ovlivňuje živé organismy. Během roku však intenzita světla značně kolísá a jeho nedostatek nám nahrazuje umělé osvětlení. Bohužel mnoho z nás se nad svícením příliš nepozastavuje, stačí cvaknout vypínačem a máme světlo. Správné a dostatečné osvětlení je však nezbytné pro naše fyzické i duševní zdraví, naši výkonnost i bezpečnost. 

Hygienické požadavky na osvětlení přímo upravují hygienické normy (viz. níže). Pokud máte na starosti kolaudace novostaveb, zařizování pracovišť nebo veřejných prostor, měli by jste mít o těchto normách povědomí, případně se obrátit na odborníky.

Jak zjistíme kolik světla potřebujeme do jednotlivých místností? Normy ČSN přesně udávají hodnoty, které je třeba dodržovat. Kromě Lumenů (lm), které jsou jednotkou pro výpočet světelného toku uvádí také činitel oslnění (UGR) a Index podání barev RA. Svícením podle norem a vysvětlení pojmů jsme se již věnovali v předchozím článku. K projektu osvětlení je však třeba vždy přistupovat individuálně, protože hodnoty může ovlivnit řada vlivů. Například barva pokojů, nábytku, veřejné osvětlení na ulici apod.

Výstup měření osvětlení spektrometrem

Naše společnost poskytuje nezávislou službu měření intenzity umělého osvětlení. Ověříme splnění hygienických norem a zpracujeme dokumentaci potřebnou ke kolaudaci objektu. Disponujeme zkušeným týmem profesionálů s dlouhodobou praxí v oboru. Měření provádíme špičkovým spektrometrem MK350N Premium s plně digitálním výstupem. Navíc můžeme poskytnout i další související služby:

  • ZDARMA Vstupní analýza – posoudíme podmínky a doporučíme vhodné řešení osvětlení a typy svítidel.
  • Výpočet osvětlení pomocí specializovaného software.
  • Provedeme energetický audit osvětlení.
  • Postaráme se o koordinaci projektu s dalšími profesemi (elektroprojekce, elektrikáři, stavbaři).

Ať již potřebujete ověřit splnění požadavků hygienických norem nebo ohlídat, že vám dodavatel dodal osvětlení splňující vaše zadání, pomůžeme vám. Výstupem je vždy protokol o měření osvětlení, který obsahuje povinné informace dle normy včetně popisu okolností ovlivňujících měření,  metodiky a způsobu měření, výsledky měření, přehled a korigování naměřených hodnot.

 

Výpočet intenzity osvětlení

Výpočet osvětlení provádíme obvykle u novostaveb ještě před jejich realizací ve fázi projektu, který stanovuje technické požadavky. S tím přímo souvisí i energetická náročnost osvětlení. Následné měření po realizaci ověří, zda je realizované osvětlení v souladu s návrhem a protokol o měření je nezbytný pro úspěšnou kolaudaci. U starších budov není měření úřady vyžadováno, ale jde právě o zdraví uživatelů osvětlovaných prostor a energetické úspory.

Normy týkající se osvětlení

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení, Osvětlení pracovních prostorů, Část 1: Vnitřní pracovní prostory
ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení, Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací
ČSN 730850-1 Denní osvětlení budov, Základní požadavky a navazující normy

Měření intenzity umělého osvětlení se provádí podle následujících norem:

ČSN 360011–1 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 1: Základní ustanovení
ČSN 360011–2 Měření osvětlení prostorů – Část 2: Měření denního osvětlení
ČSN 360011–3 Měření osvětlení vnitřních prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení
ČSN 360011–4 Měření umělého osvětlení venkovních prostorů

Měření intenzity denního osvětlení vnitřních prostor se provádí podle následujících norem:

ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov. Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov